Đang gửi...

Quy trình đào tạo tiếng Nhật tại Miraie

Quy trình đào tạo tiếng Nhật tại Miraie

Chương trình đào tạo tiếng Nhật tại Miraie được nghiên cứu kỹ lưỡng với lộ trình học khoa học, cam kết giúp các học viên nắm vững các kiến thức từ nền tảng cho tới chuyên sâu, sẵn sàng hòa nhập với môi trường làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Đối với những học viên mới nhập môn thời gian học khoảng 8 - 9 tháng, học viên mới nắm được đủ lượng kiến thức cần thiết để làm việc và sinh sống tại Nhật Bản.

Quy trình đào tạo tiếng Nhật tại Miraie